Како се дијагностицира висок крвен притисок?

Хипертензијата или високиот крвен притисок често се смета за „тивка болест“ затоа што можете да живеете со оваа состојба со години, без да знаете дека ја имате.

И покрај тоа што може да немате симптоми, високиот крвен притисок му штети на организмот и на крај може да доведе до развој на посериозна кардиоваскуларна болест. Затоа е важно редовно да го следите крвниот притисок, особено ако нивото на крвниот притисок е над нормалното или ако имате семејна историја на хипертензија.

Мерење на крвниот притисок

Крвниот притисок најчесто се мери со уред наречен сфигмоманометар или разговорно апарат за мерење крвен притисок. Традиционалните механички модели се состојат од стетоскоп (слушалка), манжетна, маномтар, пумпа и вентил. Мерењата ги вршат медицински специјалисти или во аптека, но многу луѓе со проблематичен крвен притисок, претпочитаат да имаат апарат за мерењне на притисок дома. Мерењето на крвниот притисок дома може да биде особено корисно во дијагностицирање и следење на хипертензијата, бидејќи тоа ќе му помогне на вашиот лекар да добие информации за вашиот крвен притисок во текот на вашиот секојдневен живот (а не само во ординацијата на лекарот).

Sendo Advance 3 - дигитален мерач на крвен притисок

Крвниот притисок се отчитува како две мерни единици: едниот означува систолен, а другиот дијастолен притисок. Што значат тие:

  • Систолниот крвен притисок е максимален притисок за време на срцев удар кога срцето испраќа крв низ целото тело.
  • Дијастолниот крвен притисок е најмал притисок помеѓу две отчукувања кога срцето ќе се наполни со крв.

Крвниот притисок се мери во милиметри жива (мм Hg) и запишува систолен над дијастолниот (пр. 120/80 mm Hg или „120 над 80“). Според најновите упатства, за нормален крвен притисок се смета 120/80 mm Hg или пониско. Хипертензијата е крвен притисок со вредности кои надминуваат 130/80. Крвниот притисок може да се зголеми или намали во зависност од возраста, состојбата на срцето, емоциите, активноста и лековите што ги земате. Еденократно измерен висок крвен притисок не значи дека страдате од хипертензија. Неопходно е повеќекратно мерење на крвниот притисок,односно мерење неколку пати на ден, во различни периоди, со предходно мирување од најмалку пет минути. За да се воспостави и дијагностицира дијагноза хипертензија, обично е потребно да се регистрираат високи вредности на крвниот притисок најмалку три пати, во различни временски интервали. Дополнително, покрај мерењето на крвниот притисок, вашиот лекар ќе побара и медицинска историја (дали претходно сте имале проблеми со срцето), ќе ги процени вашите ризични фактори (дали пушите, имате висок холестерол, дијабетес и сл.) и ќе праша за вашата семејна историја (дали некој член од семејството имал висок крвен притисок или срцеви заболувања). Тој ќе изврши и физички преглед. Како дел од тоа, тој може да користи стетоскоп за да го слушне работењето на вашето срце за евентуални абнормални звуци,кои што би можеле да укажат на проблем на срцевиот вентил. Вашиот лекар исто така ќе ја провери состојбата на артериите, пулсот на раката и глуждот за да утврди дали се слаби или дури и недостасуваат. Ако ви се дијагностицира висок крвен притисок, можеби ќе треба да направите и други тестови, како што се:

  • Електрокардиограм (ЕКГ): Тест што ја мери електричната активност, брзината и ритамот на срцето преку електродите прикачени на рацете, нозете и градите. Резултатите се запишуваат на графичка хартија.
  • Ехокардиограм: Ова е метод, при кој се користат ултразвучни бранови, за да се обезбедат снимки од срцеви залистоци и комори, со цел да се испита дејството на пумпање на срцето и да се измерат коморите и дебелината на срцевиот ѕид.

Ако вашиот лекар открил дека страдате од висок крвен притисок, тој ќе ви даде совет како да го намалите и да го одржувате во нормални граници. Меѓу главните совети се:

  • Промена во навиките на јадење и големо намалување на конзумирањето на сол;
  • Намалување на тежината, доколку е потребно;
  • Повеќе спорт и движење;
  • Намалување на конзумирање на алкохол.

Ако тоа не е доволно, на пазарот има многу групи лекови за одржување на оптимално ниво на крвен притисок. Кои од нив се најдобри за вас? Само вашиот лекар може да ви го даде овој одговор.

Која е врската помеѓу храната и високиот крвен притисок?

Дали е важно кога ги земаме лековите за крвен притисок?

Митови и факти поврзани со крвниот притисок и пулсот